Cursussen - Emotioneel eten

De cursus emotioneel eten is voor mensen die lijden aan psychische en/of lichamelijke problemen als gevolg van emotioneel eten. Omdat dieet- en bewegingsadviezen vaak onvoldoende werkzaam zijn heb ik een programma ontwikkeld waarin, naast leefstijltraining, aandacht is voor de emotionele aspecten die een rol spelen bij overeten.

Het programma bestaat uit een telefonische intake met daarna 8 individuele consulten van 1 uur, waarin verschillende thema’s aan bod komen. Hoewel deze thema’s uiteraard ook (summier) het eet- en bewegingspatroon omvatten, ligt de nadruk van de cursus op het anders leren omgaan met emoties en het doorbreken van gewoontepatronen. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van het de techniek hartcoherentie (zie Methoden), maar ook van elementen uit de mindfulness.

Het programma is geen dieet om zo snel mogelijk af te vallen, integendeel. Het is een methode om een blijvende verandering in eet- en leefgewoonten tot stand te brengen die op termijn, geleidelijk, zal leiden tot gewichtsverlies en stabilisatie van een gezond gewicht. De kosten voor het totale programma bedragen € 775,-. Deze prijs is inclusief het werkboek, maar exclusief het apparaatje (Emwave2) dat de mate van hartcoherentie meet. Dit apparaatje kan zelf worden aangeschaft, maar is voor de duur van de cursus ook te huur voor € 25,-.