Behandeling

Meestal zal een behandeling bestaan uit psychotherapie, eventueel in combinatie met medicatie. Afhankelijk van de aard van de problematiek kan gekozen worden voor een specifieke behandelmethode. 

Het is essentieel dat een behandeling op maat tot stand komt. Daarom wordt het behandelplan in samenspraak opgesteld, waarbij de voorkeur van de patiënt – binnen de geldende behandelrichtlijnen – richtinggevend is.

Zodra herstel zich inzet, zal er ruim aandacht zijn voor het adequaat leren omgaan met moeilijke levensomstandigheden en stress.

Behandeling vindt doorgaans plaats in de beslotenheid van de spreekkamer, echter kan ook on-line plaatsvinden.

Er wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over rechten betreffende privacy – conform de wet AVG – wordt verwezen naar het privacyreglement van de praktijk, dat voor patiënten die bij praktijk Ceder in behandeling zijn ter inzage beschikbaar is.