Aanmelden

Aanmelden voor behandeling

U kunt u telefonisch of via de e-mail aanmelden voor behandeling, nadat u voor gespecialiseerde zorg door een psychiater bent doorverwezen door uw huisarts. Graag verneem ik dan in het kort voor welke klachten u behandeling zoekt.
Indien Praktijk Ceder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar zal de behandeling – los van het eigen risico – geheel worden vergoed. In 2024 heeft Praktijk Ceder contracten met alle zorgverzekeraars die vallen onder de concerns VGZ, CZ, Menzis, Zilveren Kruis, DSW, Salland en ONVZ. Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, waarmee Praktijk Ceder geen contract heeft afgesloten heeft dat gevolgen voor de vergoeding. Bij een restitutiepolis krijgt u doorgaans meer vergoed dan bij een naturapolis, maar dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden.

Binnen het huidige bekostigingssysteem in de GGZ (Zorgprestatiemodel) bepaalt de duur van het consult het tarief. De zorgaanbieder mag daarbij uitgaan van de tijd die hiervoor in de agenda is ingepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt. Praktijk Ceder werkt op deze manier. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.zorgprestatiemodel.nl waar een folder voor patiënten te vinden is. Indien u bij mij in behandeling komt zult u nader worden geïnformeerd over de geplande consultduur voor diagnostiek, behandeling en overige prestaties.

Aanmelden voor cursussen
U kunt u telefonisch of via de e-mail aanmelden. De cursussen worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening. De tarieven vindt u onder de betreffende kopjes op de website. Voor de cursussen is nog plaats.