Aanmelden

2Aanmelden voor behandeling
U kunt u telefonisch of via de e-mail aanmelden, nadat u voor gespecialiseerde zorg (S-GGZ) bent doorverwezen door uw huisarts. Graag verneem ik dan in het kort voor welke klachten u behandeling zoekt. Houd u rekening met een wachttijd van minimaal drie maanden.

Indien Praktijk Ceder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar en mits er voldoende budget is, zal de behandeling – los van het eigen risico – geheel worden vergoed. In 2018 heeft Praktijk Ceder contracten met alle zorgverzekeraars die vallen onder de concerns CZ, VGZ, Menzis, VRZ, Zilveren Kruis en De Friesland. Voor CZ is het budget voor 2018 reeds bereikt.
Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, waarmee Praktijk Ceder geen contract heeft afgesloten (zoals in 2018 alle zorgverzekeraars die vallen onder de concerns DSW en Caresq), heeft dat gevolgen voor u. Bij een restitutiepolis krijgt u doorgaans meer vergoed dan bij een naturapolis. De rekening wordt in beide gevallen bij u ingediend. U betaalt mij rechtstreeks en kunt vervolgens de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden.

Aanmelden voor cursussen
U kunt u telefonisch of via de e-mail aanmelden. De cursussen worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening. De tarieven vindt u onder de betreffende kopjes op de website. Voor de cursussen is nog plaats.

Comments are closed.